ZŁUDZENIA W PRZESTRZENI


Autorska dokumentacja wystawy ze zbiorów Wernera Nekesa, niemieckiego kolekcjonera sztuki, filmowca eksperymentatora, artysty sztuk
wideo. Nekes to kolekcjoner owładnięty pasją posiadania obiektów ilustrujących paradoksy widzenia i optyczne eksperymenty. Jego kolekcja obiektów protokinematograficznych należy do największych na świecie.

Wystawy zatytułowana "Rub your eyes" pod kuratelą Nekesa i Katarzyny Roj miała miejsce w BWA Galerii Awangarda oraz Design, a jej oficjalne otwarcie towarzyszyło 11. MFF Nowe Horyzonty.

Zdjęcia dzięki uprzejmości BWA Wrocław.

Copyright © All rights reserved.
Using Format